Linkviet.Net là gì?

Linkviet.Net là một hệ thống rút gọn link kiếm tiền, cho phép người sử dụng có thể kiếm thêm thu nhập bằng cách rút ngắn liên kết của mình.

Để tham gia vào hệ thống, người dùng sẽ phải đăng ký làm thành viên.

Thành viên đăng nhập có thể sử dụng các chức năng có trong hệ thống.

Được đăng trên: 00:51, 15/04/2020