Publisher Rates

Quốc gia Thu nhập trên 1000 lượt xem
Máy tính để bàn Điện thoại di động / Máy tính bảng
Greenland $10,000 $10,000
Iceland $8,500 $8,500
Sweden $6,500 $6,500
Denmark $5,000 $5,000
United Kingdom $5,000 $5,000
Netherlands $4,000 $4,000
Norway $4,000 $4,000
United Arab Emirates $3,000 $3,000
Australia $3,000 $3,000
Canada $3,000 $3,000
United States $3,000 $3,000
Spain $3,000 $3,000
France $3,000 $3,000
Germany $3,000 $3,000
Vietnam $2,700 $2,700
Các quốc gia còn lại (Mọi quốc gia) $1,000 $1,000
Turkey $0,800 $0,800
Egypt $0,500 $0,500

Cổng thanh toán đang hỗ trợ :

Tỷ giá đô la : 1$ = 21.000đ